Servidors

Servidors

A Angle Informàtica distribuïm i implementem servidors i sistemes d'emmagatzematge en cabina de discs del fabricat Lenovo, sobretot per sistemes virtualitzats. 

Lenovo és un fabricant punter pel que fa a la gama de servidors, tant en format torre com en format bastidor. Aquests servidors permeten assegurar la disponibilitat de les dades de l'empresa, amb un mínim d’aturades per manteniment del hardware i amb la tranquil·litat de la garantia que ofereix Lenovo.

Un sistema d'emmagatzematge ens permet guardar en un lloc segur dins les nostres oficines tot tipus d'informació en un conjunt únic de discos: documents, fotografies, vídeos, plànols o bases de dades extenses. És una manera d’optimitzar recursos, estalviar costos de manteniments redundants i aplicar un grau més de seguretat a les nostres dades.

També disposem des servidors Power Systems (antics AS/400) són uns sistemes de gama mitja que han evolucionat cap a servidors multi departamentals amb els potents processadors Power 7 i amb opció d’integrar tots els sistemes operatius d’una empresa en una única màquina (Linux, Aix, Windows i OS/400).