Cablejat, Comunicació i SAI

Cablejat, Comunicació i SAI

Som una empresa especialitzada en la instal·lació de qualsevol tipus de xarxa o sistema d'alimentació interrompuda (SAI). Ens encarreguem de la instal·lació i manteniment posterior tant del cablejat estructurat (veu, dades i video) com dels armaris concentradors, SAIs i centraleta telefònica.

Avui en dia, és bàsic disposar d'una protecció garantida perquè els equips principals de la seva empresa no estiguin exposats als problemes elèctrics. Per tant,  us oferim una gama de productes molt àmplia i segura, tant per a protegir un únic pc com per a tota una xarxa. A l'actualitat hem apostat per fabricants ajustats a cada pressupost, dels quals en som distribuïdors oficials.

En el moment de decidir pel fabricant que s’utilitzarà en la implementació de les xarxa amb o sense fil i l'armari estructurat pensem en les condicions físiques del lloc, rendiment del tràfic de comunicacions i pressupost disponible. En cada cas i conjuntament amb el client escollirem la millor opció que creiem.