Consultoria

A ANGLE INFORMÀTICA ens basem en els seguents aspectes:

Assessorament: Partint de la situació actual dels clients i havent fixat ja un objectiu de canvi, assessorem a les empreses amb propostes viables i d’acord amb les seves necessitats reals.
Per exemple, en la implantació d’un sistema optimitzem els recursos necessaris, avaluem on s’han d’ubicar aquests i optem per les marques del mercat que més s’aproximin als requeriments del client.

Anàlisi: Avaluació/valoració de la implantació d’una nova solució informàtica a l’empresa, fixant el seu impacte organitzatiu i financer. Fem un estudi i definim els requeriments, consultem amb els llocs de treball afectats, avaluem la millor tecnologia a aplicar, justifiquem els objectius, els terminis i fem un pressupost amb fases i punts de control.

Seguretat: Anàlisi de les debilitats i punts febles en la seguretat dels sistemes informàtics. Ajudem a complir amb les auditories de seguretat i de protecció de dades (som experts auditors de protecció de dades i d'anàlisi forense)