Serveis

Tots els serveis

Auditoria i peritatge
Auditoria i peritatge
A ANGLE INFORMÀTICA oferim serveis professionals d'auditoria i peritatge de sistemes informàtics recolzats en la legislació i normativa vigent. Comptem amb un equip d'auditors especialistes en la realització d'auditories de solucions de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI), RGPD, peritatge,...  Fases en la realització de la auditoria:  Coneixement genèric de l'empresa, el seu àmbit de negoci, els sistemes d'informació que disposen, la seva estructura administrativa, les seves relacions amb organismes oficials, associacions, institucions i altres empreses. Elaboració d'un pla de treball en el qual es detallen les activitats o tasques a auditar, tenint en compte, d'una banda, els requisits de revisió imposats pel Reglament en relació amb l'auditoria, i per l'altra, l'àmbit de negoci i sistemes de l'empresa. Realització del treball de camp, això és, la revisió pràctica de les activitats incloses en el pla de treball. Anàlisi dels punts febles i obtenció de les recomanacions i conclusions. Elaboració de l'informe.
Seguir llegint
Consultoria
Consultoria
A ANGLE INFORMÀTICA ens basem en els seguents aspectes: Assessorament: Partint de la situació actual dels clients i havent fixat ja un objectiu de canvi, assessorem a les empreses amb propostes viables i d’acord amb les seves necessitats reals.Per exemple, en la implantació d’un sistema optimitzem els recursos necessaris, avaluem on s’han d’ubicar aquests i optem per les marques del mercat que més s’aproximin als requeriments del client. Anàlisi: Avaluació/valoració de la implantació d’una nova solució informàtica a l’empresa, fixant el seu impacte organitzatiu i financer. Fem un estudi i definim els requeriments, consultem amb els llocs de treball afectats, avaluem la millor tecnologia a aplicar, justifiquem els objectius, els terminis i fem un pressupost amb fases i punts de control. Seguretat: Anàlisi de les debilitats i punts febles en la seguretat dels sistemes informàtics. Ajudem a complir amb les auditories de seguretat i de protecció de dades (som experts auditors de protecció de dades i d'anàlisi forense)
Seguir llegint
Manteniment sistemes informació
Manteniment sistemes informació
La base de tota empresa de serveis és el suport als seus clients. A ANGLE INFORMÀTICA ens preocupem pel suport i manteniment dels sistemes l'endemà de la instal·lació de qualsevol dels productes o serveis que oferim. També mirem que els nostres partners estigui en una segona línia de suport i això ens dona la tranquilitat de la feina ben feta.
Seguir llegint
Programació
Programació
Des del departament de programació d'Angle Informàtica desenvolupem tot tipus de programes, definits en la part d’anàlisi d’una nova solució a l’empresa. En fem les proves de funcionament, ho implantem in-situ o al núvol, ho documentem i finalment formem als usuaris en el seu funcionament.
Seguir llegint