ERP propi i standard de mercat

ERP propi i standard de mercat

El concepte ERP (Enterprise Resource Program o programa de gestió d'empresa) avui en dia tant extès, no deixa de ser un conjunt de programes que permeten a les empreses gestionar les seves necessitats organitzatives i de gestió, cal doncs que aquest ERP estigui a l'alçada (ni per sobre ni per sota d'aquestes). Per aquest mutiu, oferim diferents tipus d'ERP amb més o menys possibilitats d'adaptació a les necessitats anteriors, sempre atenent al pressupost requerit.

Guido ERP (clic per accedir)

Un programa intel·ligent i de fàcil maneig que l’ajudarà a realitzar les gestions informàtiques de la seva empresa ràpida i eficaçment, fent-li més còmode el dia a dia.
Gestió integral comercial i comptable de tota l'empresa:
Fitxers mestres: articles, tercers (client, proveïdors), divises, bancs, formes de pagament, comptes…
Compleix la LOPD. Gestió de magatzems, compres i vendes (comanda, albarà i factura).
Terminal Punt de Venda.
Gestió d'ofertes, contractes, pressupostos i concursos públics. Factures proforma.
Gestió de projectes. Previsions, consum real i desviacions. Rendibilitat per projecte. Aparells en dipòsit.
Comptabilitat pressupostària, analítica i amb doble pla de comptes per poder consolidar filials estrangeres amb diferents pla de comptes.
Conciliació bancària.
Gestió de cartera de cobraments i pagaments.
Gestió d'immobilitzat.
Gestió de Servei Tècnic integral (manteniment intern, compra i venda de manteniment). Manteniment preventiu i correctiu.
Gestió d'agenda i raports de visita de venedors. Objectius comercials.
Producció: Escandalls, Ordres de Treball, planificació MRP. Documentació de producció (G.M.P. Good Manufacturing Practices) Transaccions “on-line” i bloqueig de dades accedides.
Gestió de permisos d'accés a usuaris i grups d'usuaris. Menús personalitzables.
Gestió de Vistes: Creació , agrupament i/o consulta a partir de dades noves de l’aplicació configurable per l’usuari
Definició d'altres impostos inicialment no prevists al programa, parametrizables pel propi usuari.
Tractament simultani de diferents idiomes, diferents divises, fins a 200 paràmetres configurables per l’usuari.
Maneig de la informació a través d’eines Business Intelligence.
Escalable: d'1 a  300 usuaris.
SAAS Programari as a Service. Lloguer per ús.

Sage 50c  (clic per accedir)

 Programes de gestió i comptabilitat per a autònoms i petites empreses.  Pot funcionar en local o al núvol.

 • - Albarans, factures i pressupostos, control d’estoc, impresos configurables
 • - Comptabilitat, models 347, 349, 303,...
 • - Informes de negoci
 • - ...

 Sage 200c  (clic per accedir)

Dona resposta a totes les necessitats clau de l’empresa. Tant per a petites com per a mitjanes empresa. Se situa un graó per sobre a la versió 50 i ens permet donar solució a gairebé la totalitat de les pimes. És l’autèntic ERP.

Indicadors claus de negoci, traçabilitat de la informació.

Dona resposta a diferents sector empresarials : distribució, fabricació discreta, alimentació i begudes, serveis,....

Disposa de diferents mòduls:

 • - Gestió comptable bàsica i avançada
 • - Gestió de costos i analítica
 • - Gestió pressupostària
 • - Integració amb bancs i organismes oficials
 • - Quadres de comandament configurables
 • - Gestió comercial completa compres, vendes, pressupostos, magatzems, expedients,...
 • - Gestió Customer Relationship Management (CRM)
 • - Business Intelligence
 • - Gestió de producció
 • - Gestió Projectes
 • - Gestió Laboral i RRHH
 • - ...