Sistemes operatius i de protecció

Sistemes operatius i de protecció

Les empreses d’avui en dia tenen la necessitat d’estar protegides de tot aquell personal i/o software indesitjable. 

A Angle disposem de tècnics especialitzats i certificats en software de protecció dels millors fabricants. Un bon sistema de protecció dels recursos informàtics d’una empresa ha d’ incloure: antivirus, antispam, filtre de contingut web, protecció contra programes espia, xifrat de transferència de dades, prevenció d’intrusions al host i xarxa, seguretat web i de missatgeria i seguretat mòbil.

A l’actualitat, instal·lem i configurem sistemes operatius dels fabricants Microsoft, Apple i IBM OS/400. Som especialistes en la configuració i implantació de sistemes Windows tant per entorns locals i virtualitzats com per entorns al núvol. Estem al dia en les últimes novetats dels productes Windows Server i Windows Storage Server.

Per a entorns d'empresa mitjana i/o petita també configurem OS/400 , el sistema operatiu propi d'IBM per a màquines System i (antics AS/400), vigents encara avui en dia i amb la fiabilitat pròpia d'IBM.