Software

Tots els productes de software

Entorn ofimàtic al núvol
Entorn ofimàtic al núvol
L'enorn ofimàtic és la part més visible de les empreses de cara als seus proveïdors, clients i personal. En aquest entorn som especialistes en eines al núvol com Office365. Office 365 és el mateix Office que ja coneixes i utilitzes tots els dies però millor ja que, amb tecnologia de núvol, pots accedir a les teves aplicacions com correu electrònic i calendaris compartits empresarials des de pràcticament qualsevol lloc (PC, Mac i tabletas) i sempre estan actualitzats. Office 365 permet compartir arxius de forma més segura amb els companys de treball, clients i socis. Treballi conjuntament amb documents que sempre estan actualitzats i es poden accedir pràcticament des de qualsevol lloc.
Seguir llegint
ERP propi i standard de mercat
ERP propi i standard de mercat
El concepte ERP (Enterprise Resource Program o programa de gestió d'empresa) avui en dia tant extès, no deixa de ser un conjunt de programes que permeten a les empreses gestionar les seves necessitats organitzatives i de gestió, cal doncs que aquest ERP estigui a l'alçada (ni per sobre ni per sota d'aquestes). Per aquest mutiu, oferim diferents tipus d'ERP amb més o menys possibilitats d'adaptació a les necessitats anteriors, sempre atenent al pressupost requerit. Guido ERP (clic per accedir) Un programa intel·ligent i de fàcil maneig que l’ajudarà a realitzar les gestions informàtiques de la seva empresa ràpida i eficaçment, fent-li més còmode el dia a dia.Gestió integral comercial i comptable de tota l'empresa:Fitxers mestres: articles, tercers (client, proveïdors), divises, bancs, formes de pagament, comptes…Compleix la LOPD. Gestió de magatzems, compres i vendes (comanda, albarà i factura).Terminal Punt de Venda.Gestió d'ofertes, contractes, pressupostos i concursos públics. Factures proforma.Gestió de projectes. Previsions, consum real i desviacions. Rendibilitat per projecte. Aparells en dipòsit.Comptabilitat pressupostària, analítica i amb doble pla de comptes per poder consolidar filials estrangeres amb diferents pla de comptes.Conciliació bancària.Gestió de cartera de cobraments i pagaments.Gestió d'immobilitzat.Gestió de Servei Tècnic integral (manteniment intern, compra i venda de manteniment). Manteniment preventiu i correctiu.Gestió d'agenda i raports de visita de venedors. Objectius comercials.Producció: Escandalls, Ordres de Treball, planificació MRP. Documentació de producció (G.M.P. Good Manufacturing Practices) Transaccions “on-line” i bloqueig de dades accedides.Gestió de permisos d'accés a usuaris i grups d'usuaris. Menús personalitzables.Gestió de Vistes: Creació , agrupament i/o consulta a partir de dades noves de l’aplicació configurable per l’usuariDefinició d'altres impostos inicialment no prevists al programa, parametrizables pel propi usuari.Tractament simultani de diferents idiomes, diferents divises, fins a 200 paràmetres configurables per l’usuari.Maneig de la informació a través d’eines Business Intelligence.Escalable: d'1 a  300 usuaris.SAAS Programari as a Service. Lloguer per ús. Sage 50c  (clic per accedir)  Programes de gestió i comptabilitat per a autònoms i petites empreses.  Pot funcionar en local o al núvol. - Albarans, factures i pressupostos, control d’estoc, impresos configurables - Comptabilitat, models 347, 349, 303,... - Informes de negoci - ...  Sage 200c  (clic per accedir) Dona resposta a totes les necessitats clau de l’empresa. Tant per a petites com per a mitjanes empresa. Se situa un graó per sobre a la versió 50 i ens permet donar solució a gairebé la totalitat de les pimes. És l’autèntic ERP. Indicadors claus de negoci, traçabilitat de la informació. Dona resposta a diferents sector empresarials : distribució, fabricació discreta, alimentació i begudes, serveis,.... Disposa de diferents mòduls: - Gestió comptable bàsica i avançada - Gestió de costos i analítica - Gestió pressupostària - Integració amb bancs i organismes oficials - Quadres de comandament configurables - Gestió comercial completa compres, vendes, pressupostos, magatzems, expedients,... - Gestió Customer Relationship Management (CRM) - Business Intelligence - Gestió de producció - Gestió Projectes - Gestió Laboral i RRHH - ...
Seguir llegint
Kit digital
Kit digital
El Kit Digital es un programa de ayudas financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation EU dentro del “Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia”, que quiere impulsar la digitalitzación de Pimes i autónomos. Su objectivo primordial es ayudarles a avanzar en su transformación digital i así poder ser más competitivos en su sector a través de diferentes soluciones tecnológicas en ámbitos como el  comercio electrónico, mejorar la página web, análisis de datos (Business Intelligence), gestión de procesos (Erp), ciberseguridad, oficina virtual, ... Más info aquí Consultenos si cumple los requisitos como autónomo o como pyme para solicitar el Kit Digital y qué ha de hacer para optar al 'bono digital' de hasta 12.000 euros en la digitalización de su propio negocio.                     COMO SE PUEDEN OBTENER LAS AYUDAS? Si cumple las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digital, podrá disponer de un "bono digital" que le permitirá acceder a las soluciones de digitalización. Beneficiarios: Pymes y autónomos de cualquier sector o tipologia de negocio. Segmentos beneficiados: Si se cumplen las condiciones de las bases de la convocatoria se podrá optar a un “bono” que permitirá acceder a las soluciones de digitalización. Importe:  Autónomos / 1 - 2 empleados Hasta 2.000 € 3 - 10 empleados Hasta 6.000 € 11 - 50 empleados Hasta 12.000 €                     REQUISITOS NECESARIOS Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo. No tener consideración de empresa en crisis. Estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral. No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente después de una decisión previa de la Comisión Europea. No superar el límite de ayudas mínimas en tres años (200.000 euros). Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital de acuerdo con el test de diagnóstico disponible en la plataforma Accelera pyme. Para acceder al test de diagnóstico puede hacer clic aquí Las ayudas seran gestionadas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Si desea leer más información sobre el Kit Digital haga clic aquí.                     SOLUCIONES DIGITALES QUE OFRECEMOS Categoria: Inteligencia empresarial y analítica Nombre : Business Intelligence (BI) i analítica MS Power BI Pro. Es una herramienta de captura de los datos desde su aplicación para analizar la información y ayudale en la toma de decisiones estratégicas. Con Microsoft Power BI podrá obtener información para la confección de estadísticas y/o informes  adicionales. Power BI es una solución de análisis empresarial basada en la nube, que permite unir diferentes orígenes de datos, analizarlos y presentarlos a través de informes y paneles integrados. Precio a partir de 110,00€/año por licencia/usuario.                   Importe máximo Ayuda: Hasta a 4.000€  EMPRESA PRECIO LIC. IMPORTE MÀX 1 a 2 empleados 110,00€/año 1 usuario Máx: 1.500,00 3 a 9 empleados 110,00€/año 1 usuario Máx: 2.000,00 10 a 50 empleados 330,00€/año 3 usuarios Máx: 4.000,00   CATEGORIA: Gestión de procesos Nombre: Erp Sage 50 Cloud Premium Sistema, con el cual se podrá digitalizar y/o automatizar procesos de su negocio, en lo referente a aspectos operativos o productivos. Con la solución Sage 50 Cloud Premium dispondrá de una herramienta para poder desarrollar su negocio en todas sus areas: - contable: administración, financiera, tesoreria, gestión y modelos fiscales - gestión: compras, ventas, almacen - módulos adicionales: presupuestos, bancario, nóminas, ... - copias de seguridad y actualizaciones - formación Importe máximo de la ayuda:   Hasta 4.000,00€  EMPRESA PRECIO ANUAL LIC. IMPORTE MÀX. 1 a 2 empleados 900,00€/año 1 usuario Máx: 500,00 3 a 9 empleados 1.860,00€/año 3 usuarios Máx: 2.000,00   Nombre: Erp Sage 200 Cloud Extra Con la solución Sage 200 Cloud Extra dispondrá de una herramienta para poder desarrollar su negocio en todas sus areas: - contable: administración, financiera, tesoreria, gestión y modelos fiscales - módulos adicionales: presupuestos, bancos, ... - copias de seguridad y actualizaciones - formación Importe máximo de la ayuda:   Hasta 6.000€  EMPRESA PRECIO LIC. LIC. IMPORTE MÁX. 1 a 2 empleados 2.000,00-2.500,00 1 usr. Máx: 500,00 3 a 9 empleados 2.500,00-3.000,00 3 usr. Máx: 2.000,00 10 a 50 empleados 3.000,00-6.000,00 10 usr. Máx: 6.000,00 Incluido 1 año de servicio mantenimiento,  instalación y formación. Precio a partir de 2.750,00€/año por licencia/usuario. Nombre: Integra Polpoo Con la solución Integra Polpoo dispondrá de una herramienta para poder enlazar los datos de su Erp Guido con la aplicación de planificación de rutas de transporte Polpoo - Envio de datos tipo ficha y albaranes pendientes de servir a los teminales móviles y/o pda's - Recepción de albaranes firmados por los clientes y anotación de observaciones de la entrega  Importe máximo de la ayuda:   Hasta 4.000€  EMPRESA PRECIO LIC. LIC. IMPORTE MÁX. 10 a 50 empleados 2.000,00-3.000,00 10 usr. Máx: 4.000,00   CATEGORIA: Servicios y herramientas de oficina virtual Nombre: MS Office 365 Empresa Premium Microsfot 365 empresa premium Solución MS O/365, conjunto de programas formado por: Ms Word, Ms Excel, Ms Outlook, .....   + Ms Teams + Ms Sharepoint permiten un entorno de trabano tanto en local como en la nube y de varios tipos de dispositivos.   Precio a partir de 225,00€/año por licencia/usuario.    CATEGORIA: Comunicaciones seguras Nombre: Web Safety Solución de filtrado de páginas Web Safety, filtra e informa de los accesos a páginas web por usuario y/o punto de trabajo.  Importe máximo de la ayuda: Hasta 125,00€ por usuario. Precio a partir de 225,00€/año por licencia/usuario.   CATEGORIA: Ciberseguridad Nombre: Kaspersky Endpoint Security cloud plus Solución de implantación de seguridad en sus dispositivos de la empresa. Con Kaspersky Enpoint Security cloud plus, tendrá: Protección de correos electrónicos,  EDR, prevención de malware, cortafuegos, protección dispositivos móviles, cifrado de datos,... Antimalware: analiza los dispositivos, su memoria interna y los dispositivos de almacenaje externos. Antispyware: detecta y evita el malware espia. Email seguro: herramientas de análisis del correo electrónico con las siguientes características: Antispam: detección y filtrado de correo no deseado. Antiphishing: detección de correos con enlaces fraudulentos o malware que se sospecha sirva para robar credenciales. Navegación segura Análisis y detección de amenazas: será capaz de conocer el comportamiento de las amenazas conocidas y nuevas. Importe máximo de la ayuda: Hasta 125,00€ per usuario. Precio a partir de 250,00€/año por 5 licencias/usuarios.
Seguir llegint
Sistemes operatius i de protecció
Sistemes operatius i de protecció
Les empreses d’avui en dia tenen la necessitat d’estar protegides de tot aquell personal i/o software indesitjable.  A Angle disposem de tècnics especialitzats i certificats en software de protecció dels millors fabricants. Un bon sistema de protecció dels recursos informàtics d’una empresa ha d’ incloure: antivirus, antispam, filtre de contingut web, protecció contra programes espia, xifrat de transferència de dades, prevenció d’intrusions al host i xarxa, seguretat web i de missatgeria i seguretat mòbil. A l’actualitat, instal·lem i configurem sistemes operatius dels fabricants Microsoft, Apple i IBM OS/400. Som especialistes en la configuració i implantació de sistemes Windows tant per entorns locals i virtualitzats com per entorns al núvol. Estem al dia en les últimes novetats dels productes Windows Server i Windows Storage Server. Per a entorns d'empresa mitjana i/o petita també configurem OS/400 , el sistema operatiu propi d'IBM per a màquines System i (antics AS/400), vigents encara avui en dia i amb la fiabilitat pròpia d'IBM.
Seguir llegint