Ciberseguretat

La ciberseguretat és una realitat i la seva importància creix dia a dia per l'ús de les telecomunicacions i la informàtica, en tots els camps de l'economia i la societat.

Angle Informàtica us ofereix un nou sistema avançat d’intel·ligència artificial que permet l’autogestió de la seguretat de la seva empresa i analitzar la seva infraestructura en dos tipus d’auditoria: interna (xarxa local) i externa (comunicacions, web,...). Com a resultat de l’auditoria es podrà conèixer l’estat de la seguretat dels seus sistemes informàtics de forma permanent (24hores x 7dies) , es podran gestionar les millores a fer i s’augmentarà l’eficiència del departament IT. Tot per un cost reduït.

  • Auditoria Interna:

Analitza la infraestructura local de l’empresa a través de la xarxa i avisa sobre els punts febles o forats de seguretat trobats.
Aquesta auditoria fa servir metodologies de prova, verificació i validació d’amenaces als dispositius IP de la xarxa (marc de treball ISACA). Opcionalment, amb la modalitat 24x7 podrà fer un seguiment permanent de l’estat de la seguretat.

  • Auditoria Externa:

Utilitzant la mateixa metodologia que l’auditoria interna però tenint en compte que ara estem en un entorn d’internet o comunicacions (Domini de l’empresa).
Funciona 24x7 i controla els possibles accessos externs a la nostra empresa a través de la pàgina web o de l’ERP, CRM, intranet, aplicacions mòbils, etc. (ja estiguin en els servidors propis de l’empresa o en servidors d’empreses subcontractades), controla també les Vpn i/o router de què disposi l’empresa.