Estocs, aprovisionament i control

Estocs, aprovisionament i control

Angle Informàtica us ofereix diferents solucions d’aprovisionament i control d’estoc a través de terminals de ràdio freqüència. Aquesta solució ens permet connectar-nos directament a un servidor (Windows o System i) i utilitzar els programes que hem desenvolupat el quals actualitzen les bases de dades de L’ERP instal·lat, i tot això on-line, sense necessitat de traspassos posteriors d’informació.

En aquesta línia i d’una manera simplificada podem:

  1. Accedir a les comandes de compra pendents de recepcionar i fer la recepció de materials imprimint una etiqueta si és el cas.
  2. Fer el procés de vendes a clients a través del terminal utilitzant codis de barra i imprimint els albarans a les impressores de la xarxa o a impressores portàtils.
  3. Fer un recompte d’inventari per famílies o per ubicacions i sense haver d’aturar l’empresa.
  4. Consultar en tot moment a on està ubicat o bé a on cal ubicar un producte.
  5. Ajudar en el procés d’aprovisionament de materials marcant in-situ sobre les referències que en volem fer comanda de compra.