Factura electrònica i Digitalització

Factura electrònica i Digitalització

Una factura electrònica és un document digital que substitueix a la factura tradicional, és a dir, una factura electrònica no és més que la representació informàtica d'aquest document, generat i mantingut electrònicament, que reemplaça al document físic però amb idèntic valor legal a aquest gràcies a la signatura digital.

Amb la factura electrònica ja no haurà d'assumir el cost d'imprimir les factures, evitarà el temps dedicat a ensobrar-les, s'estalvia el cost en temps i diners de l'enviament postal, el lliurament és immediat i col·labora a eliminar l'impacte ambiental que provoca el paper.

Comenci a estalviar amb la factua electronica sense necessitat de realitzar grans inversions. Aquesta solució  funciona com una impressora més de l'ordinador, i per tant, funciona des de qualsevol programa de gestió de forma immediata. A més, inclou un assistent de configuració que en uns minuts li permetrà començar a enviar factures de forma automàtica. La configuració de la solució pot ser realitzada sense necessitat de coneixements tècnics. La solució integra el servei de signatura electrònica de llarga durada verificada en origen, cada signatura inclou la validació del certificat i el segell de temps, per tant, el receptor disposa de tots els elements de confiança sobre la signatura sense necessitat de realitzar processos manuals.

També permet enviar les seves factures a través del servei de notificació telemàtica eNotificación que fa que cada factura compti amb les actes signades i datades dels moments d'enviament i lliurament.

Amb un complement addicional de Digitalització, el programa ens permetrà arxivar també les factures de compra dels proveïdors o altres documents que ens pugui interessar arxivar. L'objectiu: Oficina sense papers.