Virtualització

Virtualizar la infraestructura de servidors d’una empresa permet reduir els costos de TI i augmentar l'eficàcia, l'ús i la flexibilitat dels actius existents. A tot el món, organitzacions de totes les grandàries es beneficien de la virtualització. La virtualització proporciona una plataforma idònia per establir plans de recuperació de desastres on el temps pel restabliment de servidors o d'aplicacions caigudes pot anar des de minuts fins a poques hores.

Comprovi com es beneficiarà la seva organització al virtualizar el 100% de la infraestructura de servidors amb Angle Informàtica.

La virtualització és un sistema que permet compartir en una màquina física diverses màquines virtuals. Aquestes màquines virtuals comparteixen els recursos lliures de CPU, memòria, disc i connexió de xarxa. Aquest fet permet oferir, a la vegada, consolidació dels servidors de l’empresa i continuïtat del negoci. Aquestes màquines virtuals redueixen el sistema operatiu, les aplicacions i les dades a un conjunt de programari encapsulat en diversos fitxers. Moure una màquina virtual entre màquines físiques és tan simple com moure aquests fitxers i executar-los com una màquina virtual.